La Bellesa contra el Foc

La bellesa junt amb la força, el valor i la resistència davant al perill. A la nostra campanya per presentar ú dels nostres productes estrella, el tèxtil ignífug, hem creat una al·legoria amb la fi d’expressar les virtuts d’aquesta línia, que des de la seua creació ens ha oferit un valor tant important com la seguretat front al foc tant a espais públics com privats.

Ú dels majors avanços que la investigació ens ha aportat a l’hora de desenvolupar les diverses col·leccions que oferim a MANATEX, és l’estètica. Podem assegurar que actualment l’aparença natural que ofereixen els nostres tèxtils, pot competir amb igualtat de condicions amb aquells que per la seua composició de fibres naturals, no compleixen les exigències que marca la normativa actual. D’aquesta manera bellesa i seguretat ja poden conviure a espais on el tèxtil és el protagonista.

Des de Manatex volem subratllar la importància de mantenir la seguretat al nostre entorn, incloent ú dels majors enemics de l’ésser humà i amb el qual porta combatent des de fa segles, el foc.
Per aquesta raó, la conscienciació d’emprar materials que previnguin aquests desastres que cobren vides, és responsabilitat de tothom.
Nosaltres, per la nostra part estem involucrats en seguir desenvolupant tèxtils que oferint seguretat, no renuncien a la BELLESA.
Per a crear aquest concepte, en compte de produir un vídeo tècnic que especifiqui les qualitats tècniques dels diferents teixits ignífugs que oferim a les nostres col·leccions ; hem creat un que expressa de forma emocional. Com a emblema de bellesa eterna, ens hem inspirat a la figura mitològica de Helena de Troia i per a representar la resistència al foc hem escollit altra criatura mitològica que tenia control sobre foc i una gran resistència física i un gran control sobre el foc, el Fènix . Amb ambdues figures en ment, s’ha dissenyat el present vídeo on una dona arropada elegantment amb el nostre tèxtil, descobreix el devorador foc front a ella i es metamorfosa per a resistir al perill.