La important tradició industrial tèxtil a l’interior d’Alacant

La important tradició industrial tèxtil a l’interior d’Alacant ve marcada per diverses localitats com Banyeres de Mariola, dins de la comarca de L’Alcoià, on els productes de tèxtil per a la llar i la seua confecció representen ú dels principals motors econòmics.

L’abundància de  recursos hídrics ha fet que històricament aquesta comarca de l’interior de la província d’Alacant conte amb un bagatge industrial molt ric i variat. Gràcies al pas del riu Vinalopó per el terme municipal de Banyeres de Mariola podem trobar símbols característics com són els batans, molins fariners i els molins paperers.

Al municipi de  Banyeres de Mariola, la industria tèxtil fixa els seus inicis amb l’objectiu de crear un complement a les rentes agràries, tenint el seu desenvolupament amb el pas dels anys i l’arribada de la industrialització i mecanització.

L’activitat de la nostra empresa, Manatex de Banyeres, s’enfoca a la venda de teixits per tapisseria, decoració, confecció i contract. Des de la seua creació l’any 1926 al centre d’una comarca d’històrica tradicional tèxtil, la nostra marca distribueix els seus productes per tota Espanya, Europa i Sud-Amèrica.

 

Tota aquesta tradició sempre ha estat acompanyada d’innovació, concepte clau per a que la nostra firma, Manatex de Banyeres, fonamenti els seus processos en recerca de propostes sempre acordes amb les tendències existents als mercats on estem presents.
El treball d’anys i l’experiència de generacions anteriors ens aporta coneixement i saber fer front als nous reptes que presenta el sector tèxtil actual, sent nostre el principal objectiu aportar solucions innovadores en forma de tèxtils que aporten valor.

L’esperit emprenedor de la gent de Banyeres de Mariola ha aconseguit enfortir una rica i variada industria. La filatura, l’alimentació, el plàstic i per suposat la tradició textil són alguns dels sectors productius que són pilars econòmics de la comarca.