AITEX, investigació i innovació tèxtil

AITEX, és un Institut Tecnològic dedicat a la investigació als camps de coneixement de la ciència i tecnologia que tinguin el seu enfoc i aplicació dins de l’industria tèxtil. És el centre de referencia d’investigació i innovació tèxtil.

Es tracta d’una associació privada sense ànim de lucre, que està formada per diverses empreses del sector tèxtil i d’altres afins al mateix, el seu objectiu principal és millorar els nivells de competitivitat del sectori aportar a la societat solucions de base tèxtil que milloren el benestar, la salut i la qualitat de la vida de les persones.

El centre empra com denominació de forma comú el seu acrònim AITEX, que desglossat es resol com “Associació d’Investigació de la Industria Textil.

El seu origen sorgí l’any 1985, com iniciativa de la Generalitat Valenciana, emplaçant la seua seu central a Alcoy, ciutat d’enorme tradició tèxtil i molt propera a Banyeres de Mariola.

Adicionalment, AITEX, conta amb dos Unitats Tècniques, una d’elles al Parc Tecnològic de València i l’altra a la ciutat d’Ontinyent, amb l’objectiu d’oferir suport a aquestes zones industrials. A més, AITEX compta amb delegacions a certs països de l’est.

Aquest centre de referència d’Investigació i innovació tèxtil treballa en diverses matèries de coneixement, entre les que podem destacar els tèxtils intel·ligents i funcionals, el confort tèxtil, les aplicacions de la biotecnologia als processos tèxtils i la nano tecnologia aplicada al desenvolupament de matèries tèxtils, nous processos tèxtils i solucions tèxtils per a matèries com la sanitària, la protecció personal i la seguretat.  

Des de l’any 2000, l’institut edita una revista denominada  AITEX Review, amb periodicitat quadrimestral, que recopila les innovacions i l’actualitat tècnica i científica que s’origina al sector tèxtil. Mitjançant aquest enllaç podeu accedir a la web: consultar directamente en su web.