Fibres sintètiques que tenen l’aparença de fibres naturals

Les fibres tèxtils estan presents a diverses aplicacions de molta importància a la nostra vida diària. També les empren gran part dels sectors productius ja que permeten cobrir part de les necessitats industrials. La tecnologia tèxtil ha recorregut un llarg trajecte buscant complir amb els diversos requisits de cada tipus d’aplicació.

Una de les prioritats de Manatex sempre ha sigut oferir als seus clients articles amb unes característiques tècniques immillorables segons el seu propòsit i ús. A tots els sectors, però especialment a l’HORECA és molt important que els tèxtils emprats tinguin unes condicions òptimes.

Una de les fibres naturals més utilitzades als teixits és el COTÓ, propietats principals del qual són :

  1. RESISTÈNCIA.
  2. CONFORTABILITAT I SUAVITAT.
  3. ABSORBÈNCIA
  4. CONDUCTIBILITAT DE LA CALOR

D’altra banda també cal senyalar els seus punts febles :

  1. ESCASSA ELASTICITAT
  2. PROPENSIÓ A LES ARRUGUES
  3. DANYS CAUSATS PER INSECTES, MOHO, DESCOMPOSICIÓ I POLILLES.
  4. POT DEBILITAR-SE PER LA PROLONGADA EXPOSICIÓ A LA LLUM SOLAR I LLAVATS A ALTES TEMPERATURES.

Al nostre afí de recerca a Manatex hem desenvolupat una nova línia de tèxtils partint de les fibres sintètiques de nova generació. Aquestes fibres reuneixen per una part les òptimes característiques tècniques de les fibres sintètiques com són resistència, abrasió, pilling, condicions i solidesa al llavat conjunt. Totes elles comporten diferències que creen un producte únic amb les propietats confortables que aporten les fibres naturals aparença, tacte, absorbència i confort.

Tota aquesta línia d’articles també la podem trobar en IGNÍFUG, raó per la qual el sector del contract, queda completament cobert.