Les 4 claus de l’ús del material textil al joc de taula de restauració

CONDICIONS DE MANTENIMENT, PILLING, ABRASIÓ I TACTE

Des de la nostra experiència volem domar la importància que mereixen estes  4 claus d’un material tèxtil per al seu ús al joc de taula de restauració. .

Tots els tèxtils i en especial aquells destinats al sector de la restauració tenen que complir uns requisits que els permeten suportar el gran desgast produït per l’ús diari. Tèxtils amb unes bones condicions de manteniment, que eviten la formació de pilling que tinguin una gran resistència i un tacte agradable, doncs deuen proporcionar-nos confort a taula. Aquests són els requisits indispensables que busquem a l’hora de vestir les taules.

Als  llavats industrials, els tèxtils enfocats a l’un en hotels i restaurants deuen mostrar resistència a productes químics de neteja com detergents, llevataques o blanquejants. A més deuen suportar les altes temperatures a les quals estan sotmeses aquest tipus de llavat sense pedrer color, ni debilitar-se. Un fàcil planxat ajudarà a que el teixit estigi preparat per a un altre ús ràpidament. Eixes condicions de manteniment marcaran la diferencia per a l’elecció d’un determinat teixit.

Altre dels factors a tenir en compres és el pilling. El pilling, El pilling, és un efecte no desitjat que consisteix a la formació de boletes menudes de fibres embolicades en la superfície d’un teixit. Això causa un aspecte d’envellit o d’ús prolongat, en períodes de temps molt curts, quan este efecte és acusat. Per lo tant, el pilling sempre serà un efecte a evitar i es deurà prevenir des de el inici del disseny del teixit.

Entenem per abrasió aquella acció mecànica de fregada i desgast que provoca que un material o teixit s’erosioni. Per a mesurar aquesta variable en el tèxtil, existeix un mètode denominat Test Martindale que consisteix en que les mostres d’un teixit col·locades en una màquina amb plats giratoris realitzen moviments rotatoris repetitius sobre ells. L’objectiu é sanar analitzant constantment l’efecte abrasiu que produeix i per tant nivells de resistència al desgast o el trencament de les fibres que el composen, determinant el número de cicles  que és capaç de resistir.
Per últim, la textura o tactetenen que estar a l’altura del que esperen els comensals, ja que un teixit agradable canvia per complet les percepcions de tot el concepte de la restauració. Els teixits suaus  i agradables al tacte generen un embolcall de confort que resulta de vital importància per al restaurant o hotel que l’implanti als seus espais.