Política de privacitat i galetes

Política de privacidad y cookies Manatex de Banyeres S.L.

L’emplenament de totes les dades personals facilitades en els qüestionaris de la pàgina web és totalment voluntària, però necessària per a la fluïdesa i agilitat de la relació amb Manatex de Banyeres S.L.

Les dades s’inclouran en fitxers automatitzats, que es van destinar al compliment de l’objecte de Manatex de Banyeres S.L. i seran tractades de forma confidencial tant per Manatex de Banyeres S.L. com per aquelles entitats que intervinguin d’acord amb la finalitat i objecte de la consulta.

Si l’usuari no considera la inclusió de les seves dades en aquests fitxers o el seu posterior tractament informàtic, la consulta no podrà dur-se a efecte.

L’usuari podrà dirigir-se a Manatex de Banyeres S.L. per a sol·licitar la consulta, rectificació o cancel·lació de les dades facilitades.

L’usuari podrà autoritzar, o no, de manera expressa a que les dades puguin ser conservades i utilitzades per Manatex de Banyeres S.L. per oferir altres serveis i productes.