Política Qualitat Manatex

Empresa dedicada a les activitats de comercialització i gestió de la producció d’empesa, teixit cru i acabat, estableix com a principis de la seua política de qualitat els següents punts:

1:. Implantar i mantenir un Sistema de Qualitat efectiu, integrat i desenvolupat en conjunt amb la resta de funcions de l’empresa.

2:. Complir puntualment el requisits legals i reglamentaris aplicables a les activitats de l’empresa.

3:. Fomentar la màxima motivació en tots els seus col·laboradors i personal de plantilla, per a aconseguir una aptitud d’autèntic compromís cap a la qualitat, la dotació de mitjans i recursos adequats, la formació dels seus treballadors i la consideració de les seues inquietuds personals. D’aquesta manera es potencia la percepció de la qualitat com un repte global en la solució del qual és necessari reunir els esforços de tots.

4:. Definir i documentar indicadors de qualitat quantificables, així com establir uns objectius mesurables que permeten avaluar el grau de compliment de les directrius generals definides en la Política per part de la Direcció.

5:. Procurar la prevenció i minimització de les no conformitats , per a complir els requisits del sistema i la millora continuada de la eficàcia del Sistema de Qualitat mitjançant l’anàlisi de la informació, la identificació d’oportunitats de millora i l’adopció d’iniciatives que les implementen.

6:. Aconseguir la plena satisfacció dels seus clients, mitjançant:

  • El coneixement de les seues necessitats i expectatives establint mecanismes de comunicació eficaços, que asseguren la fluïdesa adequada de la informació de retorn.
  • La detallada observació de tots els requisits acordats i la consecució d’un alt nivell de qualitat en tots els nostres productes i servicis.

7:. Ampliar l’àmbit d’acció al mercat internacional.